Website của bạn nói gì về bạn?
Thời điểm trước Covid-19, chúng ta gặp gỡ khách hàng trong các quán café đẹp, trao đổi công việc trong lúc dùng bánh ngọt với ly capuchino. Chúng ta đến thăm văn phòng của họ, bị ấn tượng bởi đồ nội thất sang trọng cũng như sự bận rộn của các nhân viên ở đây. Ở thời điểm đó, chúng ta đều tìm cách tạo ấn tượng tích cực cho những người chúng ta gặp.
Xem thêm