Chính sách bảo mật

Diệp Thái Thanh JSC rất coi trọng quyền riêng tư của bạn và việc xử lý dữ liệu cá nhân. Chính sách Bảo mật này phác thảo cách chúng tôi sẽ xử lý bất kỳ thông tin cá nhân nào mà bạn cung cấp cho chúng tôi khi sử dụng trang web này. Chính sách cũng áp dụng nếu chúng tôi đã thu thập dữ liệu cá nhân từ bạn trong bất kỳ trường hợp nào khác.

Tất cả dữ liệu và thông tin cá nhân được xử lý theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành và chúng tôi sẽ thực hiện mọi biện pháp hợp lý để bảo mật thông tin của bạn và ngăn chặn bất kỳ hành vi sử dụng trái phép nào.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn:

  • Để trả lời bất kỳ câu hỏi nào được gửi qua trang web hoặc trong bất kỳ trường hợp nào khác;
  • Để hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng mà chúng tôi có thể đã ký với bạn;
  • Để gửi thông tin do bạn yêu cầu;
  • Vì mục đích tiếp thị (tất cả thông tin tiếp thị được đi kèm với tùy chọn “chọn không tham gia” để ngăn tiếp xúc nếu được chỉ định).

Các trang web khác:

Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác, nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi và không thuộc phạm vi điều chỉnh của Chính sách bảo mật này. Diệp Thái Thanh JSC không chịu trách nhiệm về chính sách bảo mật của các trang web khác và do đó chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo trực tiếp chính sách của họ.

Bảo mật dữ liệu:

Diệp Thái Thanh JSC có các biện pháp để bảo vệ việc thay đổi, mất mát hoặc sử dụng sai bất kỳ dữ liệu cá nhân nào được chúng tôi kiểm soát. Chúng tôi cũng tuân theo các quy trình mạnh mẽ để đảm bảo tính toàn vẹn của máy chủ và ngăn chặn truy cập trái phép vào dữ liệu.

Cookies:

“Cookie” là những mẩu thông tin nhỏ do máy chủ web gửi đến trình duyệt web, cho phép máy chủ thu thập thông tin từ trình duyệt. Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách thức hoạt động của cookie trên www.cookiecentral.com. Diệp Thái Thanh JSC có thể sử dụng cookie cho các mục đích khác nhau, chẳng hạn như để đơn giản hóa việc đăng nhập cho người dùng đã đăng ký, giúp đảm bảo tính bảo mật và tính xác thực của người dùng đã đăng ký hoặc để kích hoạt tính năng giám sát giao thông. Hầu hết các trình duyệt đều cho phép bạn tắt chức năng cookie. Nếu bạn muốn biết cách thực hiện việc này, vui lòng xem menu trợ giúp trên trình duyệt của bạn. Xin lưu ý rằng điều này có thể hạn chế việc bạn sử dụng trang web Diệp Thái Thanh JSC.

Chia sẻ dữ liệu cá nhân:

Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba trừ khi điều đó là cần thiết như một phần của hoạt động công ty được ủy quyền hoặc thay mặt cho bạn. Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba hoặc các đối tác thương mại có quyền truy cập vào thông tin của bạn theo cách này không được quyền sử dụng hoặc có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích riêng của họ.

Thay đổi chính sách:

Chính sách Bảo mật này có thể thay đổi theo thời gian, vì vậy vui lòng tham khảo lại trang này trước khi gửi thông tin cá nhân của bạn trong các lần truy cập trang web trong tương lai.